Priser, gode råd og serviceerklæring i Drammen – se brosjyre

Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for vann- og avløpstjenester. Disse tjenestene er gebyrbelagte i henhold til lover og forskrifter.

I et eget hefte har på en svært gode måte presentert priser, serviceerklæring, kontaktinformasjon og gode råd knyttet til vann- og avløpstjenestene som berører innbyggerne.

Fra kundebrosjyre VA i Drammen kommune