Farsund kommune kvitrer om vann

Farsund kommune har tatt i bruk sosiale medier overfor innbyggene. I fordindelse med omkobling av en vannlednig på Lunde varsler kommunen at det kan oppstå dårlig vanntrykk og brunt vann grunnet omkoblingen. Melding om dette er lagt ut på kommunenes nettside. Samtidig bruker de Twitter for å gjøre flere oppmerksom på at de har lagt ut denne meldingen. Se Farsund på Twitter.