Kokebok for kundeservice og kommunikasjon i VA

Utkast Kundeservice i VA v.1.2

Vedlagt ligger utkast til «rapport» (kokebok) for kundeservice og kommunikasjon i vann og avløp.Kom gjerne med endringsforslag og innspill. Høringsfrist: 1. oktober

Facebook fikset vann i Sarpsborg

Les hele artikkelen i Computerworld.

Det begynte i en helg i fjor vår med at en beboer i Sarpsborg kommune skrevkommunens Facebook-side at det manglet vann i Yvenveien.

Sarpsborg opplevde så at flere kastet seg på og rapporterte om vannmangel.

Som ivrige brukere av sosiale medier, tok det ikke lang tid før det, helg til tross, var plukket opp av kommunens ansatte og feilmelding var sendt vannverket.

Ved å se hvor det ble rapportert om vannmangel, kunne kommunens ansatte kjappere enn ellers konkludere med hvor feilen, en vannlekkasje, lå.

Glade innbyggere
Dermed kunne Sarpsborg innformere varslerne om at problemet var lokalisert og i ferd med å bli fikset.

Og kommunens borgere var smørblide: De løste problemet via Facebook på selveste lørdag – det er jo vant med at kommunens byråkrater stikker fra jobb og telefonlinjene stenges fredag klokka 16 – om ikke før.

- Via Facebook kunne vi rette opp lekkasje fortere enn ellers, slår kommunikasjonsdirektør Pål Nilsen i kommunen fast.

Priser, gode råd og serviceerklæring i Drammen – se brosjyre

Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for vann- og avløpstjenester. Disse tjenestene er gebyrbelagte i henhold til lover og forskrifter.

I et eget hefte har på en svært gode måte presentert priser, serviceerklæring, kontaktinformasjon og gode råd knyttet til vann- og avløpstjenestene som berører innbyggerne.

Fra kundebrosjyre VA i Drammen kommune

Sosiale mediers bidrag ved krisehåndteringen i Skellefteå

19. april i år ble Skellefteå kommune i Sverige rammet av cryptosporidiumbakterier i drikkevannet.

En analyse av informasjsonhåndteringen og omdømmet til Skellefteå viser at kommunen var svært godt beredt på en slik krise og kom raskt ut med god informasjon i mange kanaler.

Informasjonsstrategi og planer som del av kommunale krise- og beredskapsplaner er viktig, samt trening og teknologisk tilpasning.

Medieanalysen som Infopaq har utført på oppdrag fra Skellefteå kommune viser at sosiale medier er på vei inn i kommunal forvaltning – for å bli. De brukes både som informasjonskanal og som dialogforum. Spesielt Facebook (Skellefteå på Facebook) trekkes fram som viktig med tanke på både å spre lenker til primære kilder, som en informasjonskanal og også som et dialogforum. I tillegg pekes det både på blogger og Twitter som viktige bidrag.

Infopaq skriver i sin oppsummering følgende, som er verdt å merke seg også for norske kommuner:

«Sammantaget är Skellefteå kommuns och samarbetspartnernas informationsinsatser kring smittan ett föredöme. Dessa borde dokumenteras och spridas vidare till andra kommuner.»

Norsk Vann planleger et fagtreff med sosiale medier for VA-sektoren den 26. oktober i Trondheim. Vi håper å få representanter fra Skellefteå som innledere denne dagen.

Septikkfolder i Tromsø

Va Kundeservice i Vann og avløp i Tromsø kommune har utformet en egen septikkfolder. Der får innbyggerne tips og råd om hva som ikke skal kastes i do, samt om tømming og rutiner ved hold av septikktank.

Se hele folderen ved å klikke på lenken under. Ta kontakt på va.kundeservice.att.tromso.kommune.no for å få tilsendt folderen.

Septikkfolder i Tromsø

Vil bli bedre på servicevarsling

Fra og med 27. juni kan innbyggerne i Gran kommune få SMS eller talemelding fra kommunen, skriver avisa Hadeland.

Kommunen ønsker å bli bedre på servicevarsling og starter derfor en tre måneders prøveperiode. I første omgang gjelder dette abonnentene til kommunens vannverk.

Meldingene vil for eksempel kunne gå på informasjon i forhold til planlagt vannavstenging, vannledningsbrudd eller kokepålegg. Telefonvarsler eller SMS-varsler fra kommunen vil alltid ha opplysninger om hvilken avdeling som sender ut beskjeden, samt opplysninger om hvor du kan finne mer informasjon.